Tõlkija enesetaju ja selle seos tõlketöö tulemusega

Keeltepäeva tõlkekonverentsil 2011 rääkisin ühe katse ja ühe küsitluse põhjal, millest olenevad tõlkimisel tehtavad valikud. Selgub, et peaaegu üldse ei mõjuta traditsioonilised tegurid nagu haridus või tõlkekogemus. Küll aga sõltuvad valikud sellest, kelleks tõlkija ennast peab: kas tekstiteisendusmehhanismiks või vaba tahtega inimeseks. Kirjeldasin sellest enesetaju erinevusest lähtuvalt kaht nähtust, mida mõlemat tõlkimiseks nimetatakse, aga mis on omavahel nii erinevad, et teise eest õnnestub tõlketurul kolm korda rohkem raha küsida

Arvi Tavast