Seisukohad, millest EKIs alustasin

Eesti rahval on mitmesuguseid eesmärke, nende hulgas suhteliselt kõrgel kohal eesti keele säilimise ja arengu tagamine. Nende eesmärkide täitmiseks on loodud Eesti riik, mis omakorda on loonud oma institutsioonid, muuhulgas haridusministeeriumi, selle keeleosakonna ja Eesti Keele Instituudi, EKI aga loonud osakonnad, võtnud tööle inimesed, teinud neile ametijuhendid, inimesed on taotlenud endale projektid jne.

Kaks praktilist järeldust:

  • EKI, selle praegune struktuur, isikkoosseis või tegevused ei ole eesmärk iseeneses, vaid üks vahenditest meie (eesti rahva) eesmärkide täitmiseks.
  • Need on meie eesmärgid, mitte meile kuidagi väljast või ülevalt peale surutud, mistõttu nad on ka meie otsustada. Alati on neid eesmärke otsustanud lihtsurelikud inimesed, ja praegu on meie kord. Ammugi on meie otsustada, kuidas täpselt me neid eesmärke edaspidi täidame.

Minu märksõnad siinjuures on areng, vabadus, teadus ja meie-tunne.

Areng seisneb selles, et teeme tulevikus midagi uut, paremini või rohkem kui seni. Nagu elusas organismis, on ka elusas organisatsioonis areng pidev ja endastmõistetav; olemasolevaga piirdumine on surma kindel tunnus.

Vabadus on tunne, et kõik keelealased asjad on praegu meie teha. Meie olemegi viimase instantsi autoriteet eesti keel(t)e alal; käitume siis vastavalt. Loomulikult kaasneb vabadusega samas mahus vastutus eesti keel(t)e eest.

Teadus on ühest küljest projektid ja publikatsioonid, aga tähtsamanagi üldine teaduslik lähenemine kõigele, mida teeme. Teaduses ei saa kunagi milleski kindel olla, eriti mitte iseenda arvamustes, vaid kõik seisukohad on alati avatud ümberlükkamisele. Ajalugu näitab, et seda ka tehakse pidevalt. Meie alal on lisaks keelele endale alati muutunud ka keeleteaduslikud ja -korralduslikud seisukohad, ja muutuvad ka edaspidi. Praegu on meie kord senistes seisukohtades kahelda. Ka kõigutamatuna näivate autoriteetide omades. Ka iseenda omades.

Meie-tunne on vajalik kahel põhjusel. Koos, ühtse EKIna oleme tugevamad kui omavahel konkureerivate osakondade või projektidena. Ja kuna oleme sotsiaalsed loomad, siis koos on lihtsalt toredam. EKI saab oma eesmärke paremini täita, kui EKIs on hea töötada ja ukse taga on töölesoovijate järjekord.

Arvi Tavast