Keel × tehnoloogia

Inimkeelele tehniliste vahendite ja meetoditega lähenemine võimaldab saada ootamatult huvitavaid tulemusi nii keele uurimise kui ka arendamise jaoks, töö lihtsustamisest ja kiirendamisest rääkimata.  Siia olen kogunud kirjutisi, salvestisi ja ressursse oma tegevusest sel alal.

EKI üldised teemad

Ekilex

Keelekorraldus

Eesti keele ressursse

Leide korpustest

Muud

Arvi Tavast